hd resource 01

1. 「建城‧見人:從心理健康、家庭抗逆力、城市規劃到可持續社區」小冊子 (下載)

 

2.   2014年5月24日工作坊簡報 (下載)

 

3.   2014年8月23日工作坊簡報 (下載)

 

4.   2015年6月6日"從「由上而下」到「由下而上」的規劃:建設可持續社區和低碳生活必由之路" 簡報 (下載)

 

5.  「地方審計」工作紙 (下載)

How to Claim bet365 Bonus step by step.